LOADING

打脸来得太快:“美国5艘航母威慑中国”转眼就只剩1艘了

资讯2个月前发布
245 0 0

打脸来得太快:“美国5艘航母威慑中国”转眼就只剩1艘了

西方媒体不久前大肆渲染,美国海军将调集多达5艘超级航母聚集于西太平洋向中国示威,这相当于美国现役11艘航母的一半。只是现实打脸来得太快:这才过了几天,当前在中国周边活跃的美国航母其实只剩下1艘“罗斯福”号了……

打脸来得太快:“美国5艘航母威慑中国”转眼就只剩1艘了 打脸来得太快:“美国5艘航母威慑中国”转眼就只剩1艘了

先简单回顾一下前几天在西方舆论场吹嘘许久的说法:美国《新闻周刊》、印度《欧亚时报》等纷纷渲染称,美国今年可能将近一半的航母部署在西太平洋,以发出威慑中国和朝鲜的信号。具体而言是这样的:不久前在中国周边还有3艘美国航母——“卡尔·文森”号、“罗斯福”号和“里根”号,此外“林肯”号据称已经离开美国本土航向太平洋,“华盛顿”号也将在今年晚些时候抵达日本。

报道称,3艘美国航母已经在西太平洋运行,还有两艘即将抵达。“它们的到来将标志着美国11艘航母的5艘首次同时在该地区执行任务”。

“这些部署标志着近代历史上首次有5艘美国航母同时在西太平洋执行任务,展示了美国的实力。”

“近一半美国航母将史无前例地在中国周边咆哮,超过了此前创纪录的3艘航母。”

英国诺丁汉大学马来西亚分校副教授巴顿称,美国海军的相关部署旨在表明美国已将重心放在印太地区,“即便欧洲及中东目前都有冲突”。巴顿强调说:“即使(美中)双边关系升温,在该地区威慑中国仍是美国的首要之务。”

……

这些媒体报道将美国海军的部署计划吹嘘得神乎其神,似乎“5艘航母威慑中国”就真能吓到中国人一样。老司机之前也曾分析过,相关报道不过是刻意制造的噱头:计划前往西太平洋的“林肯”号和“华盛顿”号航母不过是正常替换在该海域部署已久的“卡尔·文森”号和“里根”号,而且它们几乎不可能同时出现在西太平洋上。

只是没有想到的是,打脸西方媒体的消息比老司机预计的来得更快。“南海战略态势感知”平台22日发布的美国航母最新动态显示,当前在西太平洋保持活跃状态的只有“罗斯福”号航母——比之前西方鼓吹的3艘航母还少了两艘,传闻已出发前往西太平洋的“林肯”号航母更是干脆掉头回去了!

最新信息显示,“卡尔·文森”号航母已经于2月19日驶离珍珠港,或将结束西太部署返回美国本土;“里根”号航母还在日本横须贺港维护,短期内不可能出动;传闻2月5日离港前往太平洋的“林肯”号航母,其实已于2月16日重新返回母港圣迭戈。

打脸来得太快:“美国5艘航母威慑中国”转眼就只剩1艘了

根据卫星遥感影像,“罗斯福”号航母21日正在菲律宾海活动。“罗斯福”号航母于2月14日驶离关岛,19日在关岛以北海域活动。此前“罗斯福”号于1月进入西太平洋开始此轮海外部署,预计还可以在西太平洋地区巡逻数月,因此它也是美海军目前在西太平洋唯一处于部署状态的航母。

哎呀,美国航母如此不给力的现实,实在不是某些西方媒体嚷嚷几句就能改变的……

.data_color_scheme_dark{–weui-BTN-ACTIVE-MASK: rgba(255, 255, 255, .1)}.data_color_scheme_dark{–weui-BTN-DEFAULT-ACTIVE-BG: rgba(255, 255, 255, .126)}.data_color_scheme_dark{–weui-DIALOG-LINE-COLOR: rgba(255, 255, 255, .1)}.data_color_scheme_dark{–weui-BG-COLOR-ACTIVE: #373737}.data_color_scheme_dark{–weui-BG-6: rgba(255, 255, 255, .1);–weui-ACTIVE-MASK: rgba(255, 255, 255, .1)}.data_color_scheme_dark{–weui-REDORANGE: #ff6146;–weui-BG-0: #111;–weui-BG-1: #1e1e1e;–weui-BG-2: #191919;–weui-BG-3: #202020;–weui-BG-4: #404040;–weui-BG-5: #2c2c2c;–weui-FG-0: rgba(255, 255, 255, .8);–weui-FG-HALF: rgba(255, 255, 255, .6);–weui-FG-1: rgba(255, 255, 255, .5);–weui-FG-2: rgba(255, 255, 255, .3);–weui-FG-3: rgba(255, 255, 255, .1);–weui-FG-4: rgba(255, 255, 255, .15);–weui-FG-5: rgba(255, 255, 255, .1);–weui-RED: #fa5151;–weui-ORANGERED: #ff6146;–weui-ORANGE: #c87d2f;–weui-YELLOW: #cc9c00;–weui-GREEN: #74a800;–weui-LIGHTGREEN: #3eb575;–weui-BRAND: #07c160;–weui-BLUE: #10aeff;–weui-INDIGO: #1196ff;–weui-PURPLE: #8183ff;–weui-WHITE: rgba(255, 255, 255, .8);–weui-LINK: #7d90a9;–weui-TEXTGREEN: #259c5c;–weui-FG: #fff;–weui-BG: #000;–weui-TAG-TEXT-RED: rgba(250, 81, 81, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-RED: rgba(250, 81, 81, .1);–weui-TAG-TEXT-ORANGE: rgba(250, 157, 59, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-ORANGE: rgba(250, 157, 59, .1);–weui-TAG-TEXT-GREEN: rgba(6, 174, 86, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-GREEN: rgba(6, 174, 86, .1);–weui-TAG-TEXT-BLUE: rgba(16, 174, 255, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-BLUE: rgba(16, 174, 255, .1);–weui-TAG-TEXT-BLACK: rgba(255, 255, 255, .5);–weui-TAG-BACKGROUND-BLACK: rgba(255, 255, 255, .05)}.data_color_scheme_dark{–weui-BG-0: #111;–weui-BG-1: #1e1e1e;–weui-BG-2: #191919;–weui-BG-3: #202020;–weui-BG-4: #404040;–weui-BG-5: #2c2c2c;–weui-FG-0: rgba(255, 255, 255, .8);–weui-FG-HALF: rgba(255, 255, 255, .6);–weui-FG-1: rgba(255, 255, 255, .5);–weui-FG-2: rgba(255, 255, 255, .3);–weui-FG-3: rgba(255, 255, 255, .1);–weui-FG-4: rgba(255, 255, 255, .15);–weui-FG-5: rgba(255, 255, 255, .1);–weui-RED: #fa5151;–weui-ORANGERED: #ff6146;–weui-ORANGE: #c87d2f;–weui-YELLOW: #cc9c00;–weui-GREEN: #74a800;–weui-LIGHTGREEN: #3eb575;–weui-BRAND: #07c160;–weui-BLUE: #10aeff;–weui-INDIGO: #1196ff;–weui-PURPLE: #8183ff;–weui-WHITE: rgba(255, 255, 255, .8);–weui-LINK: #7d90a9;–weui-TEXTGREEN: #259c5c;–weui-FG: #fff;–weui-BG: #000;–weui-TAG-TEXT-RED: rgba(250, 81, 81, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-RED: rgba(250, 81, 81, .1);–weui-TAG-TEXT-ORANGE: rgba(250, 157, 59, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-ORANGE: rgba(250, 157, 59, .1);–weui-TAG-TEXT-GREEN: rgba(6, 174, 86, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-GREEN: rgba(6, 174, 86, .1);–weui-TAG-TEXT-BLUE: rgba(16, 174, 255, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-BLUE: rgba(16, 174, 255, .1);–weui-TAG-TEXT-BLACK: rgba(255, 255, 255, .5);–weui-TAG-BACKGROUND-BLACK: rgba(255, 255, 255, .05)}.data_color_scheme_dark{–weui-elpsColor: rgba(255, 255, 255, .8)}.data_color_scheme_dark{–weui-mask-elpsColor: rgba(255, 255, 255, .8);–weui-mask-gradient: linear-gradient(to right, rgba(25, 25, 25, 0), #191919 40%)}.data_color_scheme_dark{–weui-BG-0: #111;–weui-BG-1: #1e1e1e;–weui-BG-2: #191919;–weui-BG-3: #202020;–weui-BG-4: #404040;–weui-BG-5: #2c2c2c;–weui-FG-0: rgba(255, 255, 255, .8);–weui-FG-HALF: rgba(255, 255, 255, .6);–weui-FG-1: rgba(255, 255, 255, .5);–weui-FG-2: rgba(255, 255, 255, .3);–weui-FG-3: rgba(255, 255, 255, .1);–weui-FG-4: rgba(255, 255, 255, .15);–weui-FG-5: rgba(255, 255, 255, .1);–weui-RED: #fa5151;–weui-ORANGERED: #ff6146;–weui-ORANGE: #c87d2f;–weui-YELLOW: #cc9c00;–weui-GREEN: #74a800;–weui-LIGHTGREEN: #3eb575;–weui-BRAND: #07c160;–weui-BLUE: #10aeff;–weui-INDIGO: #1196ff;–weui-PURPLE: #8183ff;–weui-WHITE: rgba(255, 255, 255, .8);–weui-LINK: #7d90a9;–weui-TEXTGREEN: #259c5c;–weui-FG: #fff;–weui-BG: #000;–weui-TAG-TEXT-RED: rgba(250, 81, 81, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-RED: rgba(250, 81, 81, .1);–weui-TAG-TEXT-ORANGE: rgba(250, 157, 59, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-ORANGE: rgba(250, 157, 59, .1);–weui-TAG-TEXT-GREEN: rgba(6, 174, 86, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-GREEN: rgba(6, 174, 86, .1);–weui-TAG-TEXT-BLUE: rgba(16, 174, 255, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-BLUE: rgba(16, 174, 255, .1);–weui-TAG-TEXT-BLACK: rgba(255, 255, 255, .5);–weui-TAG-BACKGROUND-BLACK: rgba(255, 255, 255, .05)}.rich_media_content{color:#000000e5;font-size:var(–articleFontsize);overflow:hidden;text-align:justify}.rich_media_content{color:var(–weui-FG-HALF)}.rich_media_content{position:relative;z-index:0}.wxw-img{vertical-align:bottom}body,.wx-root,page{–weui-BTN-HEIGHT: 48;–weui-BTN-HEIGHT-MEDIUM: 40;–weui-BTN-HEIGHT-SMALL: 32}body{–weui-elpsLine: 2;–weui-elpsFontSize: 1rem;–weui-elpsColor: rgba(0, 0, 0, .9)}body{–weui-mask-elpsLine: 2;–weui-mask-elpsLineHeight: 1.4;–weui-mask-elpsFontSize: 1rem;–weui-mask-elpsColor: rgba(0, 0, 0, .9);–weui-mask-gradient: linear-gradient(to right, rgba(255, 255, 255, 0), #ffffff 40%)}@media(prefers-color-scheme:dark){body:not([data-weui-theme=light]){–weui-elpsColor: rgba(255, 255, 255, .8)}}@media(prefers-color-scheme:dark){body:not([data-weui-theme=light]){–weui-mask-elpsColor: rgba(255, 255, 255, .8);–weui-mask-gradient: linear-gradient(to right, rgba(25, 25, 25, 0), #191919 40%)}}@media screen and (min-width:1024px){body:not(.pages_skin_pc) body,body:not(.pages_skin_pc) .wx-root{–weui-BG-0: #ededed;–weui-BG-1: #f7f7f7;–weui-BG-2: #fff;–weui-BG-3: #f7f7f7;–weui-BG-4: #4c4c4c;–weui-BG-5: #fff;–weui-FG-0: rgba(0, 0, 0, .9);–weui-FG-HALF: rgba(0, 0, 0, .9);–weui-FG-1: rgba(0, 0, 0, .55);–weui-FG-2: rgba(0, 0, 0, .3);–weui-FG-3: rgba(0, 0, 0, .1);–weui-FG-4: rgba(0, 0, 0, .15);–weui-FG-5: rgba(0, 0, 0, .05);–weui-RED: #fa5151;–weui-ORANGERED: #ff6146;–weui-ORANGE: #fa9d3b;–weui-YELLOW: #ffc300;–weui-GREEN: #91d300;–weui-LIGHTGREEN: #95ec69;–weui-BRAND: #07c160;–weui-BLUE: #10aeff;–weui-INDIGO: #1485ee;–weui-PURPLE: #6467f0;–weui-WHITE: #fff;–weui-LINK: #576b95;–weui-TEXTGREEN: #06ae56;–weui-FG: #000;–weui-BG: #fff;–weui-TAG-TEXT-RED: rgba(250, 81, 81, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-RED: rgba(250, 81, 81, .1);–weui-TAG-TEXT-ORANGE: #fa9d3b;–weui-TAG-BACKGROUND-ORANGE: rgba(250, 157, 59, .1);–weui-TAG-TEXT-GREEN: #06ae56;–weui-TAG-BACKGROUND-GREEN: rgba(6, 174, 86, .1);–weui-TAG-TEXT-BLUE: #10aeff;–weui-TAG-BACKGROUND-BLUE: rgba(16, 174, 255, .1);–weui-TAG-TEXT-BLACK: rgba(0, 0, 0, .5);–weui-TAG-BACKGROUND-BLACK: rgba(0, 0, 0, .05)}}@media screen and (min-width:1024px){body:not(.pages_skin_pc) .wx-root[data-weui-mode=care],body:not(.pages_skin_pc) body[data-weui-mode=care]{–weui-BG-0: #ededed;–weui-BG-1: #f7f7f7;–weui-BG-2: #fff;–weui-BG-3: #f7f7f7;–weui-BG-4: #4c4c4c;–weui-BG-5: #fff;–weui-FG-0: #000;–weui-FG-HALF: #000;–weui-FG-1: rgba(0, 0, 0, .6);–weui-FG-2: rgba(0, 0, 0, .42);–weui-FG-3: rgba(0, 0, 0, .1);–weui-FG-4: rgba(0, 0, 0, .15);–weui-FG-5: rgba(0, 0, 0, .05);–weui-RED: #dc3636;–weui-ORANGERED: #d14730;–weui-ORANGE: #e17719;–weui-YELLOW: #bb8e00;–weui-GREEN: #4f8400;–weui-LIGHTGREEN: #2e8800;–weui-BRAND: #018942;–weui-BLUE: #007dbb;–weui-INDIGO: #0075e2;–weui-PURPLE: #6265f1;–weui-WHITE: #fff;–weui-LINK: #576b95;–weui-TEXTGREEN: #06ae56;–weui-FG: #000;–weui-BG: #fff;–weui-TAG-TEXT-RED: rgba(250, 81, 81, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-RED: rgba(250, 81, 81, .1);–weui-TAG-TEXT-ORANGE: #e17719;–weui-TAG-BACKGROUND-ORANGE: rgba(225, 119, 25, .1);–weui-TAG-TEXT-GREEN: #06ae56;–weui-TAG-BACKGROUND-GREEN: rgba(6, 174, 86, .1);–weui-TAG-TEXT-BLUE: #007dbb;–weui-TAG-BACKGROUND-BLUE: rgba(0, 125, 187, .1);–weui-TAG-TEXT-BLACK: rgba(0, 0, 0, .5);–weui-TAG-BACKGROUND-BLACK: rgba(0, 0, 0, .05)}}@media screen and (min-width:1024px){body:not(.pages_skin_pc) .wx-root[data-weui-mode=care][data-weui-theme=dark],body:not(.pages_skin_pc) body[data-weui-mode=care][data-weui-theme=dark]{–weui-BG-0: #111;–weui-BG-1: #1e1e1e;–weui-BG-2: #191919;–weui-BG-3: #202020;–weui-BG-4: #404040;–weui-BG-5: #2c2c2c;–weui-FG-0: rgba(255, 255, 255, .85);–weui-FG-HALF: rgba(255, 255, 255, .65);–weui-FG-1: rgba(255, 255, 255, .55);–weui-FG-2: rgba(255, 255, 255, .35);–weui-FG-3: rgba(255, 255, 255, .1);–weui-FG-4: rgba(255, 255, 255, .15);–weui-FG-5: rgba(255, 255, 255, .1);–weui-RED: #fa5151;–weui-ORANGERED: #ff6146;–weui-ORANGE: #c87d2f;–weui-YELLOW: #cc9c00;–weui-GREEN: #74a800;–weui-LIGHTGREEN: #3eb575;–weui-BRAND: #07c160;–weui-BLUE: #10aeff;–weui-INDIGO: #1196ff;–weui-PURPLE: #8183ff;–weui-WHITE: rgba(255, 255, 255, .8);–weui-LINK: #7d90a9;–weui-TEXTGREEN: #259c5c;–weui-FG: #fff;–weui-BG: #000;–weui-TAG-TEXT-RED: rgba(250, 81, 81, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-RED: rgba(250, 81, 81, .1);–weui-TAG-TEXT-ORANGE: rgba(250, 157, 59, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-ORANGE: rgba(250, 157, 59, .1);–weui-TAG-TEXT-GREEN: rgba(6, 174, 86, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-GREEN: rgba(6, 174, 86, .1);–weui-TAG-TEXT-BLUE: rgba(16, 174, 255, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-BLUE: rgba(16, 174, 255, .1);–weui-TAG-TEXT-BLACK: rgba(255, 255, 255, .5);–weui-TAG-BACKGROUND-BLACK: rgba(255, 255, 255, .05)}}@media screen and (min-width:1024px){body:not(.pages_skin_pc) .wx-root,body:not(.pages_skin_pc) body{–appmsgExtra-BG: #F7F7F7}}@media screen and (min-width:1024px){body:not(.pages_skin_pc) .wx-root[data-weui-theme=dark],body:not(.pages_skin_pc) body[data-weui-theme=dark]{–weui-BG-0: #111;–weui-BG-1: #1e1e1e;–weui-BG-2: #191919;–weui-BG-3: #202020;–weui-BG-4: #404040;–weui-BG-5: #2c2c2c;–weui-FG-0: rgba(255, 255, 255, .8);–weui-FG-HALF: rgba(255, 255, 255, .6);–weui-FG-1: rgba(255, 255, 255, .5);–weui-FG-2: rgba(255, 255, 255, .3);–weui-FG-3: rgba(255, 255, 255, .1);–weui-FG-4: rgba(255, 255, 255, .15);–weui-FG-5: rgba(255, 255, 255, .1);–weui-RED: #fa5151;–weui-ORANGERED: #ff6146;–weui-ORANGE: #c87d2f;–weui-YELLOW: #cc9c00;–weui-GREEN: #74a800;–weui-LIGHTGREEN: #3eb575;–weui-BRAND: #07c160;–weui-BLUE: #10aeff;–weui-INDIGO: #1196ff;–weui-PURPLE: #8183ff;–weui-WHITE: rgba(255, 255, 255, .8);–weui-LINK: #7d90a9;–weui-TEXTGREEN: #259c5c;–weui-FG: #fff;–weui-BG: #000;–weui-TAG-TEXT-RED: rgba(250, 81, 81, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-RED: rgba(250, 81, 81, .1);–weui-TAG-TEXT-ORANGE: rgba(250, 157, 59, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-ORANGE: rgba(250, 157, 59, .1);–weui-TAG-TEXT-GREEN: rgba(6, 174, 86, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-GREEN: rgba(6, 174, 86, .1);–weui-TAG-TEXT-BLUE: rgba(16, 174, 255, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-BLUE: rgba(16, 174, 255, .1);–weui-TAG-TEXT-BLACK: rgba(255, 255, 255, .5);–weui-TAG-BACKGROUND-BLACK: rgba(255, 255, 255, .05)}}@media screen and (min-width:1024px){body:not(.pages_skin_pc) .wx-root[data-weui-theme=dark],body:not(.pages_skin_pc) body[data-weui-theme=dark]{–appmsgExtra-BG: #121212}}@media screen and (min-width:1024px){body:not(.pages_skin_pc)body:not(.pages_skin_pc){background:var(–weui-BG-2)}}@media screen and (min-width:1024px) and (prefers-color-scheme:dark){body:not(.pages_skin_pc) .wx-root[data-weui-mode=care]:not([data-weui-theme=light]),body:not(.pages_skin_pc) body[data-weui-mode=care]:not([data-weui-theme=light]){–weui-BG-0: #111;–weui-BG-1: #1e1e1e;–weui-BG-2: #191919;–weui-BG-3: #202020;–weui-BG-4: #404040;–weui-BG-5: #2c2c2c;–weui-FG-0: rgba(255, 255, 255, .85);–weui-FG-HALF: rgba(255, 255, 255, .65);–weui-FG-1: rgba(255, 255, 255, .55);–weui-FG-2: rgba(255, 255, 255, .35);–weui-FG-3: rgba(255, 255, 255, .1);–weui-FG-4: rgba(255, 255, 255, .15);–weui-FG-5: rgba(255, 255, 255, .1);–weui-RED: #fa5151;–weui-ORANGERED: #ff6146;–weui-ORANGE: #c87d2f;–weui-YELLOW: #cc9c00;–weui-GREEN: #74a800;–weui-LIGHTGREEN: #3eb575;–weui-BRAND: #07c160;–weui-BLUE: #10aeff;–weui-INDIGO: #1196ff;–weui-PURPLE: #8183ff;–weui-WHITE: rgba(255, 255, 255, .8);–weui-LINK: #7d90a9;–weui-TEXTGREEN: #259c5c;–weui-FG: #fff;–weui-BG: #000;–weui-TAG-TEXT-RED: rgba(250, 81, 81, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-RED: rgba(250, 81, 81, .1);–weui-TAG-TEXT-ORANGE: rgba(250, 157, 59, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-ORANGE: rgba(250, 157, 59, .1);–weui-TAG-TEXT-GREEN: rgba(6, 174, 86, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-GREEN: rgba(6, 174, 86, .1);–weui-TAG-TEXT-BLUE: rgba(16, 174, 255, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-BLUE: rgba(16, 174, 255, .1);–weui-TAG-TEXT-BLACK: rgba(255, 255, 255, .5);–weui-TAG-BACKGROUND-BLACK: rgba(255, 255, 255, .05)}}@media screen and (min-width:1024px) and (prefers-color-scheme:dark){body:not(.pages_skin_pc) .wx-root:not([data-weui-theme=light]),body:not(.pages_skin_pc) body:not([data-weui-theme=light]){–weui-BG-0: #111;–weui-BG-1: #1e1e1e;–weui-BG-2: #191919;–weui-BG-3: #202020;–weui-BG-4: #404040;–weui-BG-5: #2c2c2c;–weui-FG-0: rgba(255, 255, 255, .8);–weui-FG-HALF: rgba(255, 255, 255, .6);–weui-FG-1: rgba(255, 255, 255, .5);–weui-FG-2: rgba(255, 255, 255, .3);–weui-FG-3: rgba(255, 255, 255, .1);–weui-FG-4: rgba(255, 255, 255, .15);–weui-FG-5: rgba(255, 255, 255, .1);–weui-RED: #fa5151;–weui-ORANGERED: #ff6146;–weui-ORANGE: #c87d2f;–weui-YELLOW: #cc9c00;–weui-GREEN: #74a800;–weui-LIGHTGREEN: #3eb575;–weui-BRAND: #07c160;–weui-BLUE: #10aeff;–weui-INDIGO: #1196ff;–weui-PURPLE: #8183ff;–weui-WHITE: rgba(255, 255, 255, .8);–weui-LINK: #7d90a9;–weui-TEXTGREEN: #259c5c;–weui-FG: #fff;–weui-BG: #000;–weui-TAG-TEXT-RED: rgba(250, 81, 81, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-RED: rgba(250, 81, 81, .1);–weui-TAG-TEXT-ORANGE: rgba(250, 157, 59, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-ORANGE: rgba(250, 157, 59, .1);–weui-TAG-TEXT-GREEN: rgba(6, 174, 86, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-GREEN: rgba(6, 174, 86, .1);–weui-TAG-TEXT-BLUE: rgba(16, 174, 255, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-BLUE: rgba(16, 174, 255, .1);–weui-TAG-TEXT-BLACK: rgba(255, 255, 255, .5);–weui-TAG-BACKGROUND-BLACK: rgba(255, 255, 255, .05)}}@media screen and (min-width:1024px) and (prefers-color-scheme:dark){body:not(.pages_skin_pc) .wx-root:not([data-weui-theme=light]),body:not(.pages_skin_pc) body:not([data-weui-theme=light]){–appmsgExtra-BG: #121212}}@media(prefers-color-scheme:dark){body:not([data-weui-theme=light]).my_comment_empty_data{background-color:#111}}body,.wx-root{–weui-BG-6: rgba(0, 0, 0, .05);–weui-ACTIVE-MASK: rgba(0, 0, 0, .05)}body,.wx-root{–weui-REDORANGE: #ff6146;–weui-BG-0: #ededed;–weui-BG-1: #f7f7f7;–weui-BG-2: #fff;–weui-BG-3: #f7f7f7;–weui-BG-4: #4c4c4c;–weui-BG-5: #fff;–weui-FG-0: rgba(0, 0, 0, .9);–weui-FG-HALF: rgba(0, 0, 0, .9);–weui-FG-1: rgba(0, 0, 0, .55);–weui-FG-2: rgba(0, 0, 0, .3);–weui-FG-3: rgba(0, 0, 0, .1);–weui-FG-4: rgba(0, 0, 0, .15);–weui-FG-5: rgba(0, 0, 0, .05);–weui-RED: #fa5151;–weui-ORANGERED: #ff6146;–weui-ORANGE: #fa9d3b;–weui-YELLOW: #ffc300;–weui-GREEN: #91d300;–weui-LIGHTGREEN: #95ec69;–weui-BRAND: #07c160;–weui-BLUE: #10aeff;–weui-INDIGO: #1485ee;–weui-PURPLE: #6467f0;–weui-WHITE: #fff;–weui-LINK: #576b95;–weui-TEXTGREEN: #06ae56;–weui-FG: #000;–weui-BG: #fff;–weui-TAG-TEXT-RED: rgba(250, 81, 81, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-RED: rgba(250, 81, 81, .1);–weui-TAG-TEXT-ORANGE: #fa9d3b;–weui-TAG-BACKGROUND-ORANGE: rgba(250, 157, 59, .1);–weui-TAG-TEXT-GREEN: #06ae56;–weui-TAG-BACKGROUND-GREEN: rgba(6, 174, 86, .1);–weui-TAG-TEXT-BLUE: #10aeff;–weui-TAG-BACKGROUND-BLUE: rgba(16, 174, 255, .1);–weui-TAG-TEXT-BLACK: rgba(0, 0, 0, .5);–weui-TAG-BACKGROUND-BLACK: rgba(0, 0, 0, .05)}body,.wx-root{–weui-BG-0: #ededed;–weui-BG-1: #f7f7f7;–weui-BG-2: #fff;–weui-BG-3: #f7f7f7;–weui-BG-4: #4c4c4c;–weui-BG-5: #fff;–weui-FG-0: rgba(0, 0, 0, .9);–weui-FG-HALF: rgba(0, 0, 0, .9);–weui-FG-1: rgba(0, 0, 0, .55);–weui-FG-2: rgba(0, 0, 0, .3);–weui-FG-3: rgba(0, 0, 0, .1);–weui-FG-4: rgba(0, 0, 0, .15);–weui-FG-5: rgba(0, 0, 0, .05);–weui-RED: #fa5151;–weui-ORANGERED: #ff6146;–weui-ORANGE: #fa9d3b;–weui-YELLOW: #ffc300;–weui-GREEN: #91d300;–weui-LIGHTGREEN: #95ec69;–weui-BRAND: #07c160;–weui-BLUE: #10aeff;–weui-INDIGO: #1485ee;–weui-PURPLE: #6467f0;–weui-WHITE: #fff;–weui-LINK: #576b95;–weui-TEXTGREEN: #06ae56;–weui-FG: #000;–weui-BG: #fff;–weui-TAG-TEXT-RED: rgba(250, 81, 81, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-RED: rgba(250, 81, 81, .1);–weui-TAG-TEXT-ORANGE: #fa9d3b;–weui-TAG-BACKGROUND-ORANGE: rgba(250, 157, 59, .1);–weui-TAG-TEXT-GREEN: #06ae56;–weui-TAG-BACKGROUND-GREEN: rgba(6, 174, 86, .1);–weui-TAG-TEXT-BLUE: #10aeff;–weui-TAG-BACKGROUND-BLUE: rgba(16, 174, 255, .1);–weui-TAG-TEXT-BLACK: rgba(0, 0, 0, .5);–weui-TAG-BACKGROUND-BLACK: rgba(0, 0, 0, .05)}.wx-root,body{–weui-BTN-ACTIVE-MASK: rgba(0, 0, 0, .1)}.wx-root,body{–weui-BTN-DEFAULT-ACTIVE-BG: #e6e6e6}.wx-root,body{–weui-DIALOG-LINE-COLOR: rgba(0, 0, 0, .1)}.wx-root,body{–weui-BG-COLOR-ACTIVE: #ececec}@media(prefers-color-scheme:dark){.wx-root:not([data-weui-theme=light]),body:not([data-weui-theme=light]){–weui-BTN-ACTIVE-MASK: rgba(255, 255, 255, .1)}}@media(prefers-color-scheme:dark){.wx-root:not([data-weui-theme=light]),body:not([data-weui-theme=light]){–weui-BTN-DEFAULT-ACTIVE-BG: rgba(255, 255, 255, .126)}}@media(prefers-color-scheme:dark){.wx-root:not([data-weui-theme=light]),body:not([data-weui-theme=light]){–weui-DIALOG-LINE-COLOR: rgba(255, 255, 255, .1)}}@media(prefers-color-scheme:dark){.wx-root:not([data-weui-theme=light]),body:not([data-weui-theme=light]){–APPMSGCARD-BG: #1E1E1E}}@media(prefers-color-scheme:dark){.wx-root:not([data-weui-theme=light]),body:not([data-weui-theme=light]){–APPMSGCARD-LINE-BG: rgba(255, 255, 255, .07)}}@media(prefers-color-scheme:dark){.wx-root:not([data-weui-theme=light]),body:not([data-weui-theme=light]){–weui-BG-COLOR-ACTIVE: #373737}}@media(prefers-color-scheme:dark){.wx-root:not([data-weui-theme=light]),body:not([data-weui-theme=light]){–weui-BG-6: rgba(255, 255, 255, .1);–weui-ACTIVE-MASK: rgba(255, 255, 255, .1)}}@media(prefers-color-scheme:dark){.wx-root:not([data-weui-theme=light]),body:not([data-weui-theme=light]){–weui-REDORANGE: #ff6146;–weui-BG-0: #111;–weui-BG-1: #1e1e1e;–weui-BG-2: #191919;–weui-BG-3: #202020;–weui-BG-4: #404040;–weui-BG-5: #2c2c2c;–weui-FG-0: rgba(255, 255, 255, .8);–weui-FG-HALF: rgba(255, 255, 255, .6);–weui-FG-1: rgba(255, 255, 255, .5);–weui-FG-2: rgba(255, 255, 255, .3);–weui-FG-3: rgba(255, 255, 255, .1);–weui-FG-4: rgba(255, 255, 255, .15);–weui-FG-5: rgba(255, 255, 255, .1);–weui-RED: #fa5151;–weui-ORANGERED: #ff6146;–weui-ORANGE: #c87d2f;–weui-YELLOW: #cc9c00;–weui-GREEN: #74a800;–weui-LIGHTGREEN: #3eb575;–weui-BRAND: #07c160;–weui-BLUE: #10aeff;–weui-INDIGO: #1196ff;–weui-PURPLE: #8183ff;–weui-WHITE: rgba(255, 255, 255, .8);–weui-LINK: #7d90a9;–weui-TEXTGREEN: #259c5c;–weui-FG: #fff;–weui-BG: #000;–weui-TAG-TEXT-RED: rgba(250, 81, 81, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-RED: rgba(250, 81, 81, .1);–weui-TAG-TEXT-ORANGE: rgba(250, 157, 59, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-ORANGE: rgba(250, 157, 59, .1);–weui-TAG-TEXT-GREEN: rgba(6, 174, 86, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-GREEN: rgba(6, 174, 86, .1);–weui-TAG-TEXT-BLUE: rgba(16, 174, 255, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-BLUE: rgba(16, 174, 255, .1);–weui-TAG-TEXT-BLACK: rgba(255, 255, 255, .5);–weui-TAG-BACKGROUND-BLACK: rgba(255, 255, 255, .05)}}@media(prefers-color-scheme:dark){.wx-root:not([data-weui-theme=light]),body:not([data-weui-theme=light]){–discussInput-BG: rgba(255, 255, 255, .03)}}@media(prefers-color-scheme:dark){.wx-root:not([data-weui-theme=light]),body:not([data-weui-theme=light]){–nickName-FG: #959595}}@media(prefers-color-scheme:dark){.wx-root:not([data-weui-theme=light]),body:not([data-weui-theme=light]){–weui-BG-0: #111;–weui-BG-1: #1e1e1e;–weui-BG-2: #191919;–weui-BG-3: #202020;–weui-BG-4: #404040;–weui-BG-5: #2c2c2c;–weui-FG-0: rgba(255, 255, 255, .8);–weui-FG-HALF: rgba(255, 255, 255, .6);–weui-FG-1: rgba(255, 255, 255, .5);–weui-FG-2: rgba(255, 255, 255, .3);–weui-FG-3: rgba(255, 255, 255, .1);–weui-FG-4: rgba(255, 255, 255, .15);–weui-FG-5: rgba(255, 255, 255, .1);–weui-RED: #fa5151;–weui-ORANGERED: #ff6146;–weui-ORANGE: #c87d2f;–weui-YELLOW: #cc9c00;–weui-GREEN: #74a800;–weui-LIGHTGREEN: #3eb575;–weui-BRAND: #07c160;–weui-BLUE: #10aeff;–weui-INDIGO: #1196ff;–weui-PURPLE: #8183ff;–weui-WHITE: rgba(255, 255, 255, .8);–weui-LINK: #7d90a9;–weui-TEXTGREEN: #259c5c;–weui-FG: #fff;–weui-BG: #000;–weui-TAG-TEXT-RED: rgba(250, 81, 81, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-RED: rgba(250, 81, 81, .1);–weui-TAG-TEXT-ORANGE: rgba(250, 157, 59, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-ORANGE: rgba(250, 157, 59, .1);–weui-TAG-TEXT-GREEN: rgba(6, 174, 86, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-GREEN: rgba(6, 174, 86, .1);–weui-TAG-TEXT-BLUE: rgba(16, 174, 255, .6);–weui-TAG-BACKGROUND-BLUE: rgba(16, 174, 255, .1);–weui-TAG-TEXT-BLACK: rgba(255, 255, 255, .5);–weui-TAG-BACKGROUND-BLACK: rgba(255, 255, 255, .05)}}@media(prefers-color-scheme:dark){.wx-root:not([data-weui-theme=light]),body:not([data-weui-theme=light]){–appmsgExtra-BG: #121212}}.rich_media_content p{clear:both;min-height:1em}td p{margin:0;padding:0}@media(prefers-color-scheme:dark){body:not([data-weui-theme=light]) .rich_media_content img:not(.wx_img_placeholder){filter:brightness(.8)}}@media screen and (min-width:1024px){body:not(.pages_skin_pc) :root{–appmsgPageGap: 20px;–appmsgPageBottomGap: 40px}}:root{–articleFontsize: 17px}:root{–sab: env(safe-area-inset-bottom)}:root{–wxBorderAvatarRatio: 3}:root{–discussPageGap: 20px}:root{–immersive-safe-bottom: env(safe-area-inset-bottom)}:root{–appmsgPageGap: 20px;–appmsgPageBottomGap: 40px}*{margin:0;padding:0}.rich_media_content *{max-width:100%!important;box-sizing:border-box!important;-webkit-box-sizing:border-box!important;word-wrap:break-word!important}

div.autoTypeSetting24psection > p,div.autoTypeSetting24psection > section{margin-bottom: 24px;}

92game游戏网

色彩游戏网

© 版权声明

相关文章

暂无评论

暂无评论...